+


b
b

BLUE VIEW


godina projekta: 2018

lokacija: Novigrad
naručitelj: privatni
arhitektura: Toni Lazarić
konstrukcija: Iva Lazarić
Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎