+Decumanus
godina projekta: 2018

lokacija: Poreč
naručitelj: privatni

konstrukcija
Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎