+


Projekt Dezzle


godina projekta: 2017

lokacija: Radmani
naručitelj: privatni

arhitektura: Toni Lazarić
konstrukcija: Iva LazarićKonzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎