+
Projekt Gromače


godina projekta: 2016

godina realizacije: 2019
lokacija: Nova Vas
naručitelj: privatni
arhitektura: Toni Lazarić, Vanja Magić
konstrukcija: Iva Lazarić
fotografija: K o r i d o r 2 7 autor Rajan Miloševićaut
f
hKonzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎