+
House for a doctor


godina projekta: 2018

lokacija: Dajla
naručitelj: privatni
arhitektura: Toni Lazarić
konstrukcija: Iva Lazarić
fotografija: Koridor27
video: Dino Santaleza

V

Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎