+


Ošo bakery


godina projekta: 2016

godina realizacije: 2016
lokacija: Umag
naručitelj: privatni
arhitektura: Toni Lazarić, Vanja Magić
konstrukcija: Iva Lazarić
Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎