+Projekt

rovinjski trg


natječaj: 2016

arhitektura: Jasmina Bašić, Tea Drušković, Toni Lazarić, Nina Maras
Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎