+

Projekt Velići


godina projekta: 2015

lokacija: Velići
naručitelj: privatni

arhitektura: Toni Lazarić
konstrukcija: Iva Lazarić


Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎