+


Projekt Vidal#1


godina projekta: 2017

godina realizacije: 2019
lokacija: Novigrad
naručitelj: privatni
arhitektura: Toni Lazarić, Vanja Magić
konstrukcija: Iva Lazarić

konaaaaa
ar

Kk
Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎