+


Projekt Vidal#2


godina projekta: 2018

godina realizacije: projekt u fazi izgradnje
lokacija: Novigrad
naručitelj: privatni
arhitektura: Toni Lazarić
konstrukcija: Iva Lazarić
Konzola Arhitektura  — Novigrad-Cittanova, Hrvatska
︎ ︎ ︎ 

︎